Mercury Nucleus 201mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201mHg     80     121     13/2      

Mercury Nucleus 201mHg Layered View

201mHg

 

201mHg

Mercury Nucleus 201mHg Front View

201mHg

Mercury Nucleus 201mHg Back View

201mHg

Mercury Nucleus 201mHg Left View

201mHg

Mercury Nucleus 201mHg Right View