Mercury Nucleus 197mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197mHg     80     117     13/2      

Mercury Nucleus 197mHg Layered View

197mHg

 

197mHg

Mercury Nucleus 197mHg Front View

197mHg

Mercury Nucleus 197mHg Back View

197mHg

Mercury Nucleus 197mHg Left View

197mHg

Mercury Nucleus 197mHg Right View