Mercury Nucleus 187mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187mHg     80     107     13/2      

Mercury Nucleus 187mHg Layered View

187mHg

 

187mHg

Mercury Nucleus 187mHg Front View

187mHg

Mercury Nucleus 187mHg Back View

187mHg

Mercury Nucleus 187mHg Left View

187mHg

Mercury Nucleus 187mHg Right View