Gold Nucleus 177mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  177mAu     79     98     -11/2      

Gold Nucleus 177mAu Layered View

177mAu

 

177mAu

Gold Nucleus 177mAu Front View

177mAu

Gold Nucleus 177mAu Back View

177mAu

Gold Nucleus 177mAu Left View

177mAu

Gold Nucleus 177mAu Right View