Gold Nucleus 176mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  176mAu     79     97     7      

Gold Nucleus 176mAu Layered View

176mAu

 

176mAu

Gold Nucleus 176mAu Front View

176mAu

Gold Nucleus 176mAu Back View

176mAu

Gold Nucleus 176mAu Left View

176mAu

Gold Nucleus 176mAu Right View