Gold Nucleus 175mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  175mAu     79     96     -11/2      

Gold Nucleus 175mAu Layered View

175mAu

 

175mAu

Gold Nucleus 175mAu Front View

175mAu

Gold Nucleus 175mAu Back View

175mAu

Gold Nucleus 175mAu Left View

175mAu

Gold Nucleus 175mAu Right View