Gold Nucleus 173mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  173mAu     79     94     -11/2      

Gold Nucleus 173mAu Layered View

173mAu

 

173mAu

Gold Nucleus 173mAu Front View

173mAu

Gold Nucleus 173mAu Back View

173mAu

Gold Nucleus 173mAu Left View

173mAu

Gold Nucleus 173mAu Right View