Gold Nucleus 171mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  171mAu     79     92     -11/2      

Gold Nucleus 171mAu Layered View

171mAu

 

171mAu

Gold Nucleus 171mAu Front View

171mAu

Gold Nucleus 171mAu Back View

171mAu

Gold Nucleus 171mAu Left View

171mAu

Gold Nucleus 171mAu Right View