Gold Nucleus 170mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  170mAu     79     91     9      

Gold Nucleus 170mAu Layered View

170mAu

 

170mAu

Gold Nucleus 170mAu Front View

170mAu

Gold Nucleus 170mAu Back View

170mAu

Gold Nucleus 170mAu Left View

170mAu

Gold Nucleus 170mAu Right View