Gold Nucleus 200mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  200mAu     79     121     -12      

Gold Nucleus 200mAu Layered View

200mAu

 

200mAu

Gold Nucleus 200mAu Front View

200mAu

Gold Nucleus 200mAu Back View

200mAu

Gold Nucleus 200mAu Left View

200mAu

Gold Nucleus 200mAu Right View