Gold Nucleus 199mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199mAu     79     120     -11/2      

Gold Nucleus 199mAu Layered View

199mAu

 

199mAu

Gold Nucleus 199mAu Front View

199mAu

Gold Nucleus 199mAu Back View

199mAu

Gold Nucleus 199mAu Left View

199mAu

Gold Nucleus 199mAu Right View