Gold Nucleus 197mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197mAu     79     118     -11/2      

Gold Nucleus 197mAu Layered View

197mAu

 

197mAu

Gold Nucleus 197mAu Front View

197mAu

Gold Nucleus 197mAu Back View

197mAu

Gold Nucleus 197mAu Left View

197mAu

Gold Nucleus 197mAu Right View