Gold Nucleus 195mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195mAu     79     116     -11/2      

Gold Nucleus 195mAu Layered View

195mAu

 

195mAu

Gold Nucleus 195mAu Front View

195mAu

Gold Nucleus 195mAu Back View

195mAu

Gold Nucleus 195mAu Left View

195mAu

Gold Nucleus 195mAu Right View