Gold Nucleus 190mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  190mAu     79     111     -11      

Gold Nucleus 190mAu Layered View

190mAu

 

190mAu

Gold Nucleus 190mAu Front View

190mAu

Gold Nucleus 190mAu Back View

190mAu

Gold Nucleus 190mAu Left View

190mAu

Gold Nucleus 190mAu Right View