Gold Nucleus 187mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187mAu     79     108     -9/2      

Gold Nucleus 187mAu Layered View

187mAu

 

187mAu

Gold Nucleus 187mAu Front View

187mAu

Gold Nucleus 187mAu Back View

187mAu

Gold Nucleus 187mAu Left View

187mAu

Gold Nucleus 187mAu Right View