Gold Nucleus 186mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  186mAu     79     107     2      

Gold Nucleus 186mAu Layered View

186mAu

 

186mAu

Gold Nucleus 186mAu Front View

186mAu

Gold Nucleus 186mAu Back View

186mAu

Gold Nucleus 186mAu Left View

186mAu

Gold Nucleus 186mAu Right View