Gold Nucleus 185mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  185mAu     79     106     1/2      

Gold Nucleus 185mAu Layered View

185mAu

 

185mAu

Gold Nucleus 185mAu Front View

185mAu

Gold Nucleus 185mAu Back View

185mAu

Gold Nucleus 185mAu Left View

185mAu

Gold Nucleus 185mAu Right View