Gold Nucleus 184mAu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  184mAu     79     105     2      

Gold Nucleus 184mAu Layered View

184mAu

 

184mAu

Gold Nucleus 184mAu Front View

184mAu

Gold Nucleus 184mAu Back View

184mAu

Gold Nucleus 184mAu Left View

184mAu

Gold Nucleus 184mAu Right View