Ytterbium Nucleus 169Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  169Yb     70     99     7/2      

Ytterbium Nucleus 169Yb Layered View

169Yb

 

169Yb

Ytterbium Nucleus 169Yb Front View

169Yb

Ytterbium Nucleus 169Yb Back View

169Yb

Ytterbium Nucleus 169Yb Left View

169Yb

Ytterbium Nucleus 169Yb Right View