Ytterbium Nucleus 167Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  167Yb     70     97     -5/2      

Ytterbium Nucleus 167Yb Layered View

167Yb

 

167Yb

Ytterbium Nucleus 167Yb Front View

167Yb

Ytterbium Nucleus 167Yb Back View

167Yb

Ytterbium Nucleus 167Yb Left View

167Yb

Ytterbium Nucleus 167Yb Right View