Ytterbium Nucleus 166Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  166Yb     70     96     0      

Ytterbium Nucleus 166Yb Layered View

166Yb

 

166Yb

Ytterbium Nucleus 166Yb Front View

166Yb

Ytterbium Nucleus 166Yb Back View

166Yb

Ytterbium Nucleus 166Yb Left View

166Yb

Ytterbium Nucleus 166Yb Right View