Ytterbium Nucleus 165Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  165Yb     70     95     -5/2      

Ytterbium Nucleus 165Yb Layered View

165Yb

 

165Yb

Ytterbium Nucleus 165Yb Front View

165Yb

Ytterbium Nucleus 165Yb Back View

165Yb

Ytterbium Nucleus 165Yb Left View

165Yb

Ytterbium Nucleus 165Yb Right View