Ytterbium Nucleus 164Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  164Yb     70     94     0      

Ytterbium Nucleus 164Yb Layered View

164Yb

 

164Yb

Ytterbium Nucleus 164Yb Front View

164Yb

Ytterbium Nucleus 164Yb Back View

164Yb

Ytterbium Nucleus 164Yb Left View

164Yb

Ytterbium Nucleus 164Yb Right View