Ytterbium Nucleus 163Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  163Yb     70     93     -3/2      

Ytterbium Nucleus 163Yb Layered View

163Yb

 

163Yb

Ytterbium Nucleus 163Yb Front View

163Yb

Ytterbium Nucleus 163Yb Back View

163Yb

Ytterbium Nucleus 163Yb Left View

163Yb

Ytterbium Nucleus 163Yb Right View