Ytterbium Nucleus 162Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  162Yb     70     92     0      

Ytterbium Nucleus 162Yb Layered View

162Yb

 

162Yb

Ytterbium Nucleus 162Yb Front View

162Yb

Ytterbium Nucleus 162Yb Back View

162Yb

Ytterbium Nucleus 162Yb Left View

162Yb

Ytterbium Nucleus 162Yb Right View