Ytterbium Nucleus 161Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  161Yb     70     91     -3/2      

Ytterbium Nucleus 161Yb Layered View

161Yb

 

161Yb

Ytterbium Nucleus 161Yb Front View

161Yb

Ytterbium Nucleus 161Yb Back View

161Yb

Ytterbium Nucleus 161Yb Left View

161Yb

Ytterbium Nucleus 161Yb Right View