Ytterbium Nucleus 160Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  160Yb     70     90     0      

Ytterbium Nucleus 160Yb Layered View

160Yb

 

160Yb

Ytterbium Nucleus 160Yb Front View

160Yb

Ytterbium Nucleus 160Yb Back View

160Yb

Ytterbium Nucleus 160Yb Left View

160Yb

Ytterbium Nucleus 160Yb Right View