Ytterbium Nucleus 159Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  159Yb     70     89     -5/2      

Ytterbium Nucleus 159Yb Layered View

159Yb

 

159Yb

Ytterbium Nucleus 159Yb Front View

159Yb

Ytterbium Nucleus 159Yb Back View

159Yb

Ytterbium Nucleus 159Yb Left View

159Yb

Ytterbium Nucleus 159Yb Right View