Ytterbium Nucleus 158Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  158Yb     70     88     0      

Ytterbium Nucleus 158Yb Layered View

158Yb

 

158Yb

Ytterbium Nucleus 158Yb Front View

158Yb

Ytterbium Nucleus 158Yb Back View

158Yb

Ytterbium Nucleus 158Yb Left View

158Yb

Ytterbium Nucleus 158Yb Right View