Ytterbium Nucleus 157Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  157Yb     70     87     -7/2      

Ytterbium Nucleus 157Yb Layered View

157Yb

 

157Yb

Ytterbium Nucleus 157Yb Front View

157Yb

Ytterbium Nucleus 157Yb Back View

157Yb

Ytterbium Nucleus 157Yb Left View

157Yb

Ytterbium Nucleus 157Yb Right View