Ytterbium Nucleus 156Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  156Yb     70     86     0      

Ytterbium Nucleus 156Yb Layered View

156Yb

 

156Yb

Ytterbium Nucleus 156Yb Front View

156Yb

Ytterbium Nucleus 156Yb Back View

156Yb

Ytterbium Nucleus 156Yb Left View

156Yb

Ytterbium Nucleus 156Yb Right View