Ytterbium Nucleus 155Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  155Yb     70     85     -7/2      

Ytterbium Nucleus 155Yb Layered View

155Yb

 

155Yb

Ytterbium Nucleus 155Yb Front View

155Yb

Ytterbium Nucleus 155Yb Back View

155Yb

Ytterbium Nucleus 155Yb Left View

155Yb

Ytterbium Nucleus 155Yb Right View