Ytterbium Nucleus 154Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  154Yb     70     84     0      

Ytterbium Nucleus 154Yb Layered View

154Yb

 

154Yb

Ytterbium Nucleus 154Yb Front View

154Yb

Ytterbium Nucleus 154Yb Back View

154Yb

Ytterbium Nucleus 154Yb Left View

154Yb

Ytterbium Nucleus 154Yb Right View