Ytterbium Nucleus 153Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  153Yb     70     83     -7/2      

Ytterbium Nucleus 153Yb Layered View

153Yb

 

153Yb

Ytterbium Nucleus 153Yb Front View

153Yb

Ytterbium Nucleus 153Yb Back View

153Yb

Ytterbium Nucleus 153Yb Left View

153Yb

Ytterbium Nucleus 153Yb Right View