Ytterbium Nucleus 152Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  152Yb     70     82     0      

Ytterbium Nucleus 152Yb Layered View

152Yb

 

152Yb

Ytterbium Nucleus 152Yb Front View

152Yb

Ytterbium Nucleus 152Yb Back View

152Yb

Ytterbium Nucleus 152Yb Left View

152Yb

Ytterbium Nucleus 152Yb Right View