Ytterbium Nucleus 151m3Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151m3Yb     70     81     -27/2      

Ytterbium Nucleus 151m3Yb Layered View

151m3Yb

 

151m3Yb

Ytterbium Nucleus 151m3Yb Front View

151m3Yb

Ytterbium Nucleus 151m3Yb Back View

151m3Yb

Ytterbium Nucleus 151m3Yb Left View

151m3Yb

Ytterbium Nucleus 151m3Yb Right View