Ytterbium Nucleus 151m2Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151m2Yb     70     81     -19/2      

Ytterbium Nucleus 151m2Yb Layered View

151m2Yb

 

151m2Yb

Ytterbium Nucleus 151m2Yb Front View

151m2Yb

Ytterbium Nucleus 151m2Yb Back View

151m2Yb

Ytterbium Nucleus 151m2Yb Left View

151m2Yb

Ytterbium Nucleus 151m2Yb Right View