Ytterbium Nucleus 151m1Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151m1Yb     70     81     -11/2      

Ytterbium Nucleus 151m1Yb Layered View

151m1Yb

 

151m1Yb

Ytterbium Nucleus 151m1Yb Front View

151m1Yb

Ytterbium Nucleus 151m1Yb Back View

151m1Yb

Ytterbium Nucleus 151m1Yb Left View

151m1Yb

Ytterbium Nucleus 151m1Yb Right View