Ytterbium Nucleus 151Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151Yb     70     81     1/2      

Ytterbium Nucleus 151Yb Layered View

151Yb

 

151Yb

Ytterbium Nucleus 151Yb Front View

151Yb

Ytterbium Nucleus 151Yb Back View

151Yb

Ytterbium Nucleus 151Yb Left View

151Yb

Ytterbium Nucleus 151Yb Right View