Ytterbium Nucleus 149Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  149Yb     70     79     3/2      

Ytterbium Nucleus 149Yb Layered View

149Yb

 

149Yb

Ytterbium Nucleus 149Yb Front View

149Yb

Ytterbium Nucleus 149Yb Back View

149Yb

Ytterbium Nucleus 149Yb Left View

149Yb

Ytterbium Nucleus 149Yb Right View