Ytterbium Nucleus 181Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181Yb     70     111     -3/2      

Ytterbium Nucleus 181Yb Layered View

181Yb

 

181Yb

Ytterbium Nucleus 181Yb Front View

181Yb

Ytterbium Nucleus 181Yb Back View

181Yb

Ytterbium Nucleus 181Yb Left View

181Yb

Ytterbium Nucleus 181Yb Right View