Ytterbium Nucleus 180Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  180Yb     70     110     0      

Ytterbium Nucleus 180Yb Layered View

180Yb

 

180Yb

Ytterbium Nucleus 180Yb Front View

180Yb

Ytterbium Nucleus 180Yb Back View

180Yb

Ytterbium Nucleus 180Yb Left View

180Yb

Ytterbium Nucleus 180Yb Right View