Ytterbium Nucleus 178Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  178Yb     70     108     0      

Ytterbium Nucleus 178Yb Layered View

178Yb

 

178Yb

Ytterbium Nucleus 178Yb Front View

178Yb

Ytterbium Nucleus 178Yb Back View

178Yb

Ytterbium Nucleus 178Yb Left View

178Yb

Ytterbium Nucleus 178Yb Right View