Ytterbium Nucleus 177Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  177Yb     70     107     9/2      

Ytterbium Nucleus 177Yb Layered View

177Yb

 

177Yb

Ytterbium Nucleus 177Yb Front View

177Yb

Ytterbium Nucleus 177Yb Back View

177Yb

Ytterbium Nucleus 177Yb Left View

177Yb

Ytterbium Nucleus 177Yb Right View