Ytterbium Nucleus 175Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  175Yb     70     105     -7/2      

Ytterbium Nucleus 175Yb Layered View

175Yb

 

175Yb

Ytterbium Nucleus 175Yb Front View

175Yb

Ytterbium Nucleus 175Yb Back View

175Yb

Ytterbium Nucleus 175Yb Left View

175Yb

Ytterbium Nucleus 175Yb Right View