Ytterbium Nucleus 174Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  174Yb     70     104     0     Stable  

Ytterbium Nucleus 174Yb Layered View

174Yb

 

174Yb

Ytterbium Nucleus 174Yb Front View

174Yb

Ytterbium Nucleus 174Yb Back View

174Yb

Ytterbium Nucleus 174Yb Left View

174Yb

Ytterbium Nucleus 174Yb Right View