Ytterbium Nucleus 172Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  172Yb     70     102     0     Stable  

Ytterbium Nucleus 172Yb Layered View

172Yb

 

172Yb

Ytterbium Nucleus 172Yb Front View

172Yb

Ytterbium Nucleus 172Yb Back View

172Yb

Ytterbium Nucleus 172Yb Left View

172Yb

Ytterbium Nucleus 172Yb Right View