Ytterbium Nucleus 171m1Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  171m1Yb     70     101     7/2      

Ytterbium Nucleus 171m1Yb Layered View

171m1Yb

 

171m1Yb

Ytterbium Nucleus 171m1Yb Front View

171m1Yb

Ytterbium Nucleus 171m1Yb Back View

171m1Yb

Ytterbium Nucleus 171m1Yb Left View

171m1Yb

Ytterbium Nucleus 171m1Yb Right View