Ytterbium Nucleus 171m2Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  171m2Yb     70     101     -5/2      

Ytterbium Nucleus 171m2Yb Layered View

171m2Yb

 

171m2Yb

Ytterbium Nucleus 171m2Yb Front View

171m2Yb

Ytterbium Nucleus 171m2Yb Back View

171m2Yb

Ytterbium Nucleus 171m2Yb Left View

171m2Yb

Ytterbium Nucleus 171m2Yb Right View