Ytterbium Nucleus 171Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  171Yb     70     101     -1/2     Stable  

Ytterbium Nucleus 171Yb Layered View

171Yb

 

171Yb

Ytterbium Nucleus 171Yb Front View

171Yb

Ytterbium Nucleus 171Yb Back View

171Yb

Ytterbium Nucleus 171Yb Left View

171Yb

Ytterbium Nucleus 171Yb Right View